Damphuset, arrangementlokale i Orkanger.

Her har vi gjort mye av innredningsarbeid, samt at vi har en vedlikeholdsavtale med Damphuset.